Po długim i męczącym dniu w Kopenhadze, ruszyliśmy w dalszą samochodową podróż przez kolejny długi most i takim sposobem dotarliśmy do duńskiego Aarhus, w którym planowaliśmy odwiedzić mojego dobrego znajomego, Kubę – który także zdecydował się na zagraniczne studia. Miasteczko okazało się dość małe, ale bardzo ładne. Po przyjeździe byłam też mile zaskoczona podobieństwem między studenckimi mieszkaniami z Danii i Szwecji. Plan na wieczór obejmował głównie spotkanie z jego znajomymi, ale też krótką wizytę w mieście, do którego planowaliśmy wrócić też następnego dnia, by odwiedzić muzeum techniki oraz słynne muzeum sztuki współczesnej, o którym większość z was zapewne już słyszała, ponieważ posiada tęczowy taras na dachu. Więcej o muzeum powiem w kolejnym wpisie. 
After long and fatiguing day in Copenhagen, we moved into the further car travel through another long bridge, and that’s how we got into Danish Aarhus, where we planned to visit my good friend Kuba – who also decided to continue his studies abroad. The city itself was quite small, yet really pretty. After arrival I was also pleasantly surprised to see the similarities between flats for students in Denmark and Sweden. The plan for the evening was mostly about meeting his friends, but also about the short trip to the city centre, to which we wanted to come back the next day to visit the museum of technology and famous museum of modern art, about which you may already have heard, because it has the rainbow terrace on the rooftop. More about the museum I will tell in the next post.  
 
Uniwersytet Kuby zrobił na mnie duże wrażenie. Ulokowany zaraz nad wodą i bardzo nowoczesny. Związany głównie z kierunkami technicznymi, budownictwem, inżynierią czy nowoczesnymi rozwiązaniami, jak np. monitorowanie linii produkcyjnych. Poniżej zamieszczam także zdjęcie ze środka. 
 
*Kuba’s university made a great impression on me. Located just by the water and really modern. It’s mostly connected to the technical studies, eingineering or new technical solutions. Underneath I’m showing the picture from the inside.

Uniwersytecka kafeteria z widokiem na statki i główny hol. 

University’s cafeteria with a view on the ships and the main hall. 

W pobliżu muzeów można było także znaleźć miejskie hamaki.

In the area of the museums it was also possible to find city hamocks.