Ostatnie dni w Falun nie należały do najłatwiejszych. Wiedząc, że wkrótce muszę pożegnać się z miastem i ludźmi, cały czas myślałam o tym przez ostatni tydzień. Ale powiedzenie, że docenia się wszystko, gdy dobiega końcowi, nie było prawdziwe w moim przypadku. Doceniałam cały mój pobyt od początku do końca zamieszkiwania w Falun (czy podróżowania), zatem było mi jeszcze ciężej opuścić to miejsce, wiedząc że właściwie stało się moim domem. Ale by nie tracić ostatnich momentów na negatywne myślenie, wybrałam się na przejażdżki moim zebrowym rowerem, by zrobić kilka wakacyjnych zdjęć. 
 
 The last days in Falun weren’t easy. Knowing that soon you have to say goodbye to the city and people was still on my mind for the last week there. But the saying that people always appreciate things when they are ending, was not true for me. I was appreciating my stay there for all the time I’ve spent in Falun (or travelled around), so it was even harded to leave, knowing that this place has become my home. But to not spend the final moments on negative thinking, I was driving around on my awesome zebra bike and taking summery pictures.

 Jedną z najlepszych rzeczy związanych z Falun była bliskość natury. Lasy wraz z głazami do wspinaczek, jeziora, rzeki, a nawet zorza polarna która przytrafiła się nam zimą. Podczas gdy my cieszyliśmy się z nadchodzącego Midsommar i nosiliśmy korony z kwiatów, moja koleżanka przebywała w spa karpacz i z jej relacji wynikało, że nasze Falun wcale nie odbiegało zbyt wiele pod względem możliwości relaksu od polskiego ośrodka. Mieliśmy słońce, ciepłą pogodę – choć okropnie zimne jezioro. Cieszyliśmy się też spacerami, biegami i całymi dniami na świeżym powietrzu. 🙂 

One of the best things connected to Falun was closeness to nature. Forests with big rocks that you could climb, lakes, rivers and even northern lights that happened in the winter. While we were enjoying incoming Midsommar, and wearing flower crowns, my friend has been in Polish spa – and according to ther relation – our Falun was not so much worse than this when it comes to relax possibilities. We had sun, warm weather – however the lake was insanely cold. We were having long walks, runs and enjoying the days outside all the time. 🙂