Czy kiedykolwiek po zobaczeniu pięknego miejsca, albo wyjątkowego widoku, poczuliście się tak, że chcieliście powiedzieć: ,,To jest to, taki widok mógłby mnie witać po przebudzeniu”? Jeśli tak, to zapewne zrozumiecie moje odczucia po odwiedzeniu wszystkich tych pięknych części Austrii, wliczając w to góry.
Nigdy nie uważałam się za ,,górską” osobę. Gdy byłam młodsza, zazwyczaj wybierałam północ polski wraz z morzem na letnie obozy, i nigdy nie miałam zbyt wiele wspólnego z górami. Swoje pierwsze snowboardowe próby poczyniłam dopiero w liceum i za każdym razem zamiast Polski, wybierałam czeską stronę gór. Także możecie sobie wyobrazić, że proste wchodzenie i zdobycie szczytu Alp w Wolfsberg było dla mnie całkowitą nowością. A co najlepsze – zrobiliśmy to o 5:00 rano, by móc podziwiać stamtąd wschód słońca. To było magiczne. Zatem przez to, że zakochałam się w tej części Austrii, podzielę się z wami kilkoma powodami, dla których warto ją zobaczyć.

*English: After you saw a really beautiful place, or a magnificent view, have you ever felt like saying: “That’s it, this is what I could see after waking up”? If yes, then you’d understand my feelings while visiting all those great parts of Austria, including Alpine mountainside. 
I have never considered myself as the “mountain” person. When I was a kid, I used to choose the north of Poland with the seaside for the summer camps, and I have never really had much in common with the mountains. I tried snowboarding for the first time in my life when I was in high-school, and each time I picked the Czech side of the mountains. So you can imagine that actually simple walking and reaching the top of the Alps in Wolfsberg was something completely new for me. And what’s more special – we did it at 5:00 in the morning to see a sunrise there. It was truly magical. So because I fell in love with this part of Austria, I’m going to share with you a few reasons why it’s worth seeing.
 
Dlaczego austriackie Alpy są warte zobaczenia? 

Powód 1: 
Bliskość natury to coś, co kocham i jestem całkiem pewna, że wiele osób także doceniłaby pomysł spędzenia odrobiny czasu w takim miejscu, by się zrelaksować od wielkomiejskiego życia. W czasie pobytu w górach zyskujemy możliwość odcięcia się od miejskich zanieczyszczeń, hałasu i stresu.
W czasie naszej drogi pod górę, spotkaliśmy zaledwie kilka osób, zatem jest to świetna możliwość na wypoczynek bez tłumów. Zero śmieci, zero zgiełku, zero pośpiechu – zero problemów!
*Why Austrian mountains are worth seeing? 

Reason 1:
Closeness to the nature is something that I love, and I’m pretty sure that it’s a good idea that many people would also enjoy the idea of spending some time in that kind of place to relax from the big city life. By enjoying the time in the mountains we have a possibility of cutting ourselves off from the city’s pollution, noise and stress.
During our walk up the hill we met shortly only few people, so it’s a great possibility of resting without crowds. No garbage, no noises, no rush – no problems!
 
Powód 2:
 Zobaczenie wschodu słońca ze szczytu góry było jedną z najfajniejszych romantyczno-sportowych rzeczy, jakich dane mi było doświadczyć. A jak dobrze wiecie, do przesadnie romantycznych to ja nie należę. 🙂
Godząc się na ten plan jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, że oznacza to pobudkę o 4:00 rano, szybkie wyjście, chwilę jazdy a później długie dreptanie na szczyt. I wcale nie było to takie łatwe! Nawet biegając i uprawiając sport, złapałam się na tym, że zdarzyło mi się zatrzymać i odrobinę pomarudzić. Ale same widoki wszystko wynagrodziły. Niesamowite kolory, wspaniałe góry nabierające światła i fantastyczna atmosfera. Następnym razem będę jednak wiedziała, żeby nałożyć na siebie coś cieplejszego, ponieważ niestety na szczycie wiało i było bardzo zimno.
Reason 2:
Seeing sunrise from the top of the mountain was one of the greatest romantically-sporty things that I managed to experience. And as you may know, I’m not overly romantic person. 🙂
By agreeing to this plan, I didn’t know that it means waking up at 4:00 in the morning, quickly leaving the house, a short ride and then walking to the top. And it wasn’t so easy!
Even after running and being generally active, I found myself stopping and whinning a little. But the views made it up to me. Amazing colors, wonderful mountains gaining light and fantastic feeling. Next time I will know to wear something warmer, because it was really windy up there and it was cold.

 Powód 3:
Zdjęcie. Cóż, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale udanie się tam to świetna okazja do zrobienia pięknych zdjęć. Od kiedy pamiętam, kochałam fotografię, zatem widziałam wszystko oczami fotografa. Zdjęcia wyszły niesamowicie a prostota kadrów tylko wpłynęła na plus. Teraz wiele zdjęć z tego dnia wisi u mnie na ścianach.

Reason 3: 
Pictures. Alright, however it may sounds like, but going there it’s a great opportunity to take beautiful pictrues. Since I remember I loved photography, so I saw it through the eyes of photographer. Shots were amazing and the simplicity of the frames made it look special. Now I have a lot of pictures from that day hanging on my walls.

Powód 4:
Trening. Nie ma nic lepszego od treningu, w którym coś robię. Nie mogę trenować na siłowni, bo jest to dla mnie okropnie nudne. Kocham biegać na dworze, jeździć na rowerze i teraz polubiłam także górskie wędrówki. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję tego jesienią.

Reason 4:
Training. There’s nothing better than a training where I can actually do something. I can’t work out in the gym, because I find it incredibly boring. I love running outside, biking and now I started to like hiking in the mountains. I can’t wait to try it in Autumn.

Powód 5:
Sprawdźcie swoje towarzystwo i współpracę w grupie. Wiem, że to nie do końca prawdziwy powód wędrówek, ale ważny w mojej opinii. Możecie sprawdzić, czy wasz kompan potrafi współpracować, a może też się niepotrzebnie popędzają. Dobrze jest też zobaczyć, że ludzie z którymi wędrujecie potrafią się nawzajem zachęcać, lub nawet używać małego przekupstwa (,,Dostaniesz jabłecznik”). 🙂

Reason 5:
Test your company and team-work. I know that it’s not actual reason of hiking, but it’s important in my opinion. You can see if your travel companions are working well together, or maybe they are rushing themselves. It’s good to see that people with whom you’re hiking are encouraging you or even using small bribes (“You will get an apple pie”). 🙂

Powód 6:
Krowy! Ciężko opisać, jak szczęśliwa byłam, gdy zobaczyłam, że alpejskie krowy naprawdę noszą takie dzwonki, jak wyjęte prosto z dziecięcych książek. 

Reason 6: 
Cows! Oh how incredibly happy I was to see those Alpine cows, who really have bells, looking like taken straigh from the kid’s books.

Powód 7:
Domy. Nie mogłam przestać przyglądać się domom położonym na wzgórzach, lub górach. Cały czas pokazywałam je palcem i mówiłam, że mogłabym tam mieszkać, i tutaj, tam też…  

Reason 7:
Houses. I couldn’t stop staring at houses located on the hills or on the mountains. I was all the time pointing at every new one, saying that I could live there, and here, and there…

 
 Powód 8:
Apfelstrudel. Tak, dostałam swoje ciastko. Ale smakowało niebiańsko po długim spacerze w zimnym wietrze. W czasie drogi na dół, w czasie której nadal nie spotkaliśmy wielu przechodniów, udaliśmy się do górskiego schroniska, które początkowo wydawało się zamknięte. Otrzymałam tam najlepsze śniadanie, jakie mogłabym sobie wyobrazić – pyszny strudel jabłkowy i ciepłe kakao, które było przygotowane jak za dawnych czasów, gdy wstawałam rano i przygotowywała mi je mama (oczywiście bez kożucha, haha!). Było świetnie!
Reason 8:
Apfelstrudel. Yes, I got my cake. But it tasted like heaven after the long walk in the cold wind. On the way down, still not seeing any people around, we went to the mountain shelter, which I thought at first that it’s closed. I got there the best breakfast I could ask for – delicious apfelstrudel (apple pie) and warm cocoa, but prepared like in the good old times, when I was waking up in the morning and my mum was making it for me (of course without the milk’s skin, haha!). It was awesome!

A wy często wędrujecie po polskich górach? A może byliście też w Alpach? /
Are you often hiking in the mountains? Have you been on the polish mountainside or in Alps?