Hallstatt seen by me

Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views. 
Cały ten szum o Hallstatt
 Jest zimny, pochmurny dzień, być może nawet pada. Patrzycie przez okno i widzicie szare bloki, stare chodniki i wydeptane na skróty ścieżki. I nagle, przypadkiem natrafiacie na galerię pięknych miejsc i widzicie wszystkie te malownicze wioski, piękne miasteczka, kolorowe i zadbane ogródki, góry, jeziora i wszystkie inne cuda. I pomyśleć, że ktoś wstaje rano i ma to wszystko na wyciągnięcie ręki. Niemożliwe? A jednak! A zwłaszcza w Hallstatt. 
Zakochałam się w tym miejscu jeszcze zanim zdążyłam je odwiedzić. Pewnego razu przypadkiem zobaczyłam kilka ujęć miasteczka otoczonego górami i już wtedy wiedziałam, że to jest to! Wiedziałam, że muszę się tam wybrać i na własne oczy zobaczyć, czy rzeczywiście jest w tym jakaś magia… i czy to nie tylko magia photoshopa? 
Wydaje się bowiem tak bajkowe, że aż mało realne. Tu góry zdają się być wyższe, a woda bardziej mokra. Dziś pokażę wam jak jest naprawdę. 
All this fuss about Hallstatt
*English: It’s a cold, cloudy day, it may be raining as well. You glance at the window and you see gray buildings, old pavements, and trodden paths. And suddenly, accidentally you’re bumping into a gallery of beautiful places and you see all those picturesque villages, gorgeous cities and colorful, well cared gardens, mountains, lakes and all the other wonders. And you may think that someone wakes up in the morning and has it all in the reach of a hand. Impossible? Nothing is! Especially in Hallstatt.
I fell in love with this place even before I really visited it. Once I just saw a few shots of this city surrounded by mountains and I already knew that this is it! I felt that I have to go there one day and see it with my own eyes if there’s really some magic in all of it… or is it only a magic of photoshop? 
It seems to be so dreamy that it also makes it unreal. Here mountains are higher and water seems to be more wet. Today I will show you how it is in reality.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.

Hallstatt kocha deszcz 
Kilka pierwszych prób nie było udanych, co nie do końca nas zachęcało. Pomimo tego, że znajdowałam się w Austrii dość często w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, niestety za każdym razem, gdy nawet pomyśleliśmy o wybraniu się tam, deszcz zjawiał się jak na zawołanie. Nie żartuję. Najsmutniejszym momentem było przygotowanie całego piknikowego koszyka wraz z aparatami gotowymi na zwiedzanie a później obserwowanie zimnego deszczu za oknem. Ale zawsze jest sposób na uratowanie chłodnego dnia (pisałam o tym we wpisie zatytułowanym: dzień w którym nie mogłam pojechać do Hallstatt). Ale w końcu nastąpił ten moment i postanowiliśmy wybrać się tam mimo wszystko, zachęceni ładną i słoneczną pogodą w Graz. I tak, zgadliście, zaczęło padać od razu jak wyjechaliśmy z miasta. I nie przestało prawie przez cały czas, który tam spędziliśmy. Co jest z tobą nie tak, Hallstatt?

Hallstatt loves rain
 The first few attempts weren’t really encouraging. Even though I found myself in Austria quite many times in the past months, unluckily in the days we even thought of going there, rain was appearing like on a command. I’m not joking. The most upsetting part of it was having a whole basket of food prepared in the hallway, chargers and cameras ready, and seeing the cold rain outside of the window. However there’s always a way to save the chilly day, as we did in the past (I wrote about it in the post titled: the day I couldn’t go to Hallstatt). But the day has come and we finally decided to go there no matter what, encouraged by a lovely and sunny weather in Graz. And guess what, it started raining as soon as we drove out of the city. And haven’t stopped for almost the whole time spent in there. What’s wrong with you, Hallstatt?

Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.

Dlaczego powinniście odwiedzić Hallstatt?
To niesamowite miasteczko w dolinie otoczonej alpami jest zlokalizowane w górnej części Austrii i znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To region Salzkammergut, słynnej kopalni soli, którą możecie odwiedzić bez problemu w czasie swojego pobytu w Hallstatt. Z pewnością nacieszycie się tam bliskością natury i widokami – zwłaszcza, że nie uświadczycie tutaj korków, hałasu aut i wielkomiejskiego życia. Czymś co wyróżnia budynki w tym mieście to ich wygląd, który przypomina ten z poprzednich wieków. Zatem można dostrzec drewniane okiennice, dekoracje i piękną architekturę, która została zamrożona w czasie. Zapytacie dlaczego? Z dwóch powodów: poprzez piękno tego miejsca i przez pieniądze, oczywiście. Hallstatt zawsze był uważany za wyjątkowy zakątek, ale z czasem zyskał na sławie na tyle, że został nawet skopiowany i wybudowany w Chinach. Naprawdę, całe bliźniacze miasto zostało otwarte dla turystów w Guangdong w Chinach. Ale nie zatrzymało to tłumów przed odwiedzaniem oryginalnej wersji. Jak dowiedziałam się zaraz po przybyciu na miejsce, mieszkańcy otrzymują wynagrodzenie pieniężne za utrzymywanie swoich domów w odpowiednim stylu i muszą przestrzegać konkretnych reguł. 
Oprócz wewnętrznych biznesów, odwiedzenie Hallstatt to świetna lekcja na temat austriackiej kultury, nacieszenia się czasem wolnym w czasie przechadzek, wspinaczek górskich, odwiedzenia kopalni soli, czy słynnego kościoła. Można też wybrać się na wycieczkę statkiem, albo zobaczyć wszystko z góry na tarasie widokowym. Brzmi interesująco?  

 Why you should visit Hallstatt? 
This magnificent town in the valley surrounded by Alps is located in the Upper Austria and it’s on the list of the UNESCO world’s heritage. It’s the region of Salzkammergut, a famous salt mine, which you can easily visit during your stay in Hallstatt. You would surely enjoy the closeness of the nature and the views – especially that you won’t find traffic jams here, noise and big city life. A special thing about all buildings in the town is that they are meant to look like from the previous centuries. So it’s a possibility to take a look at the wooden shutters, decorations and a beautiful architecture that just froze in time. You may ask why? Both because of the beauty of it and because of the money, of course. Hallstatt has been always considered a lovely place, but with time it got so famous that it has been copied and built in China. Seriously, a whole look-a-like town is open for the visitors in Guangdong province in China. But that didn’t stop crowds of tourists to check out the original version as well. As I found out just after arriving at the place, inhabitants are paid to keep their houses while following certain rules of how it should look.  
Besides of the inner businesses, it’s a great way to learn a little bit more about Austrian culture, enjoy your time while having strolls, walking up the mountains, seeing the salt-mine, famous church, getting on the ship or just climbing up to see it all from above (at the view point). Sounds interesting enough? 

Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.

 Czy Hallstatt rzeczywiście jest takie bajkowe? 
I tak i nie. Odwiedzając to miejsce w czasie deszczu muszę stwierdzić, że z pewnością straciło wiele na swoim wyglądzie. Nie mogliśmy pozwolić sobie na piknik na świeżym powietrzu, ani nawet na posiedzenie na ławce i nacieszenie się widokami. Nie odpuściliśmy jednak przechadzek i staraliśmy się odkryć miasteczko od środka, spacerując małymi uliczkami. Deszcz nie jest powodem, by wracać do domu, jednak z całą pewnością działa na niekorzyść. Samo Hallstatt uważam za piękne i wyjątkowe. Zwłaszcza góry zrobiły na mnie ogromne wrażenie, gdy popołudniowa mgła zawisła gdzieś w połowie Alp. Uwielbiałam patrzeć na wodne garaże, w których zaparkowane były motorówki i na wszystkie małomiasteczkowe detale. Szczególną uwagę przykuł zamaskowany sklep Spar (jest to dość popularna sieć marketów w Austrii), który z zewnątrz wyglądał jak lokalny sklep z antykami. Miał drewniane wejście, ozdoby i nawet… drewniane regały! Dopiero po chwili zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to żadne specjalne miejsce, a właśnie zwykły market. 🙂 

Is Hallstatt truly a fairy-tale place? 
Yes and no. While visiting this place during a rainy weather I must admit that surely it lost a bit of the charm and good look. We couldn’t just let us have a picnic in the fresh air or just sit on the bench and enjoy the views. However we didn’t skip strolls and we tried to discover the town from the inside while choosing small alleys. The rain isn’t a reason to come back home, but it’s not a dream weather either. The Hallstatt itself was beautiful and unique. Especially the mountains impressed me a lot while the afternoon fog sat in the middle of the Alps. I loved to look at the water garages for the parked motorboats and all the small city details. My attention was especially caught by the hidden Spar store (it’s a popular market brand in Austria), which looked outside like a local store with some antiques. It had a wooden entrance, decorations and even… wooden shelves! After a while we realized that we just entered to no other place than just a normal market. 🙂 

Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.

 Hallstatt i magia photoshopa
Cóż, niestety większość zdjęć Hallstatt jest nierealistycznie zmienionych. Kolory są super wyraźne, jasne, nienaturalne. Jezioro jest gładkie, niebieskie i idealne. I oczywiście, nie ma turystów. Prawda jest taka, że ta bajkowa otoczka może pęknąć gdy tylko zobaczycie to miejsce na własne oczy i dostrzeżecie, że macie do czynienia z innym typem piękna – tym prawdziwym! Zdjęcia Hallstatt i Hallstatt samo w sobie to dwie różne rzeczy. Polecam odwiedzenie go każdemu, jednak powinniście mieć na uwadze, że wszystkie te urocze broszury są stworzone pod turystów. A skoro o nich mowa, zaraz po przyjeździe istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że natkniecie się na busy z odwiedzającymi (głównie z Azji), na których będziecie wpadali dość często, dopóki będziecie trzymali się najbardziej popularnych ścieżek i miejsc. Aby tego uniknąć i nacieszyć się miastem, nie bójcie się odkrywać. Zajęło nam to kilka minut by zostawić tłumy w tyle i spacerować po wzgórzu, na którym oprócz nas przez większość czasu nie było nikogo.
Pamiętajcie także, że turystyczne miejsce oznacza turystyczne ceny. Jeśli wybieracie się tam samochodem, może wam się spodobać pomysł uniknięcia drogi miejsc parkingowych (od 3euro za godzinę!) i zaparkować trochę dalej, tak jak my. Pomyślcie też o zabraniu swoich własnych porcji pinkinowych, albo termosów z herbatą na chłodniejszy dzień. W końcu nie chodzi o wydawanie, tylko o odkrywanie.
Hallstatt ma też całkiem dobre możliwości transportu – jest tam stacja pociągowa po drugiej stronie jeziora, skąd możecie dostać się do centrum łódką, albo idąc dookoła jeziora i robiąc ogromny spacer. Można przyjechać autobusem, bądź samochodem (ale trzeba liczyć się z problemami z parkingiem).

Hallstatt and the magic of photoshop 
Well, unfortunately most of the pictures of Hallstatt are unrealistically changed. The colors are super vivid, bright, unnatural. The lake is smooth, blue and perfect. And of course, there are no tourists. The truth is that this fairy bubble may blow up as soon as you get there and realize with your own eyes that it has a different kind of beauty – a real one! Pictures of Hallstatt and Hallstatt itself those are two totally separated things. I would recommend this place to everyone, however you should keep in mind that some of those charming shots are made just for the tourists. Speaking of tourists, just after arriving there it’s a high chance that you’d notice some buses with mostly Asian visitors, on which you’d bump into quite frequently if you’d decide to stick into the most common places and roads. To avoid it and enjoy the city by yourself, don’t be scared to explore. It took us few minutes to leave the crowds behind us and up the hill we were most of the time the only ones walking. 
Also remember that a touristy place means touristy prices. If you’re going there by car you may like to avoid those overprices parking spots for around 3 euros for one hour (as we did and parked a little bit away for free), think of having your own lunchbox or a thermo-mug of hot tea for the cold day. All in all, it’s not about spending, it’s about exploring. 
Hallstatt has also a good transportation possibilities – there’s a railway station on the other side of the lake from where you can get to the city centre by a boat or by a huge walk around. You can come by car (and deal with parking spots) or by bus as well. 

Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.

Podsumowując, podobała mi się każda minuta spędzona tam i pomimo tego, że nie jestem uzdolnioną kamerzystką, nakręciłam kilka widoków na pamiątkę. 

 All in all, I loved spending every minute in there, and even though I’m not a skill camera-girl, I managed to record some sights as my souvenir. 

Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.

Spotkaliśmy też salamandrę. /
We also met a salamander.

Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.
Zwiedzanie Hallstatt w Austrii. Fotorelacja, co warto zobaczyć w Hallstatt i piękne widoki. Sightseeing in Hallstatt in Austria. Photorelation, must see in Hallstatt and beautiful views.

Byliście tam kiedyś? Słyszeliście o tym miejscu? /
Have you ever been there? Ever heard of this place?