Paryż jest jednym z najpiękniejszych, ale zarazem droższych stolic, które do tej pory miałam okazję odwiedzić. Mam z tego miejsca wspaniałe wspomnienia o niemalże każdej porze roku i zawsze z chęcią tam wracam – tak jak tym razem wraz z R. podczas odwiedzin Marion. Zorganizowanie wyprawy zawsze może wiązać się z problemem czasowym, lecz prawdziwe kłopoty zaczynają się w momencie omawiania finansów. I choć można oczywiście skupić się na oszczędnościach związanych z wycieczką na długo przed planowanym odlotem, to sprawa komplikuje się w momencie, gdy fundusze wcale nie mnożą się w tempie w jakim to pierwotnie zakładaliśmy – lub gdy po prostu podróżujemy na tyle często, że nie satysfakcjonuje nas założenie puszki z napisem ,,na Paryż”. Co wówczas zrobić?
          Uwielbiam podróżować i często zdarza mi się podejmować dość szybkie decyzje. Nigdy nie byłam typem osoby, która rezerwuje bilety na pół roku na przód i która korzysta z hoteli typu ,,all inclusive”. To wbrew pozorom ułatwia zadanie, ponieważ daje nam szerokie pole manewru i zarządzania własnym czasem w taki sposób, w jaki tego chcemy. Jako studentka zawsze jednak staram się trzymać mój budżet w ryzach i wraz z doświadczeniem udało mi się wypracować kilka głównych punktów odnośnie tego jak podróżować, by w pełni cieszyć się wyprawą, lecz utrzymać stosunkowo niskie wydatki. Oto kilka z pomysłów!
       *English: Paris is one of the most beautiful, but at the same time one of the most expensive capitols that I managed to visit until now. I have wonderful memories from this place located in almost every season and I always look forward to see this place again – just as this time with R. during our stay at Marion’s place. Organizing the trip can cause some time management problems, but real trouble starts in a moment when you have to deal with finances. And even though you can focus on saving money for a long time before the travel, it gets complicated if your savings are not growing in an expected tempo – or simply if we travel so often that it’s not satisfying for us to start a saving box “for Paris”. What to do then? 
         I love travelling and often it happens to me that I make fast decisions. I’ve never been a person who’s booking the tickets a half a year before the journey, or who’s using “all inclusive” hotels. That’s making our task easier, because it gives a variety of possibilities about time management in a way you want it. As a student I always try to keep an eye on my limited budget and with the experience I managed to work out a few steps how to travel to fully enjoy the journey, but keep low expenses. Here are the ideas!

1. Wybierz tani, ale wygodny środek transportu
Dostępnych jest wiele opcji odnośnie tego, jak dostać się do Paryża. W zależności od waszej lokalizacji możecie wybrać pomiędzy samolotem (zazwyczaj najdroższa opcja), samochodem (także możliwość podzielenia się ceną benzyny z pasażerami, łapanie stopa, czy wynajęcie samochodu), autokary i autobusu (tańsze, ale drogie), czy bardziej szalone opcje, jak podróż rowerem, czy motorem. To czego ludzie zazwyczaj nie biorą pod uwagę to fakt, że nasz czas jest cenny. Wyobraźcie sobie utknięcie w 24h podróży, podczas której jest wam niewygodnie, jesteście zmęczeni, brudni i źli – wszystko może się zdarzyć. A teraz zastanówcie się ile pieniędzy bylibyście w stanie przeznaczyć na skrócenie każdej godziny z tej podróży. Dzięki temu zbliżamy się do podjęcia decyzji co do najlepszego środka transportu. Niektórzy ludzie nie mają niczego przeciwko długim wyprawom i ja także się takich podejmowałam. Ale wszystko zależy od czasu, który możemy spędzić w naszej przyszłej lokalizacji i jakimi funduszami aktualnie dysponujemy. Jeśli planuję bardzo krótki czas zwiedzania, byłabym bardziej skłonna wybrać samolot, który skróci podróż i pozwoli mi na więcej wolnego czasu na miejscu. Jeśli jednak mój czas po przyjeździe miałby być nielimitowany, lub bardzo długi, wówczas wybrałabym autokar, lub podzieliła się ceną benzyny – wtedy nie musiałabym się martwić, że nie zdążę pozwiedzać, a budżet pozostanie nienaruszony i byłabym w stanie wykorzystać go w ciągu następnych dni. 
Oczywiście jeśli tylko istnieje taka opcja, warto rzucić okiem na oferty promocyjne tanich lotów, czy przejazdów autokarowych przed wyprawą. Dwa razy korzystałam z autokarów w czasie podróży do Paryża (18-20h jazdy), tym razem jednak biorąc pod uwagę komfort i czas, wraz z R. wybraliśmy przelot linią AirBerlin, których ceny śledziliśmy od około miesiąca wstecz. 

1. Choose cheap but comfortable transportation
There are multiple options available how to get to Paris. Depending on your localization you may choose from taking a plane (usually it’s the most expensive option), car ride (also possible with splitting gas price, hitchhiking, renting a car), bus drives (cheaper but quite long), or more hardcore options like bike or motorbike trips. What people usually don’t remember is that our time is precious. Imagine yourself being stuck in 24h trip where you’re uncomfortable, tired, dirty and angry – everything can happen. And now think how much money would you be able to spend for each hour to shorten your travel. And now you’re getting closer to choosing the best option for you. Some people are fine with long travels and I used to take them too. But it all depends on the time I can spend in my destination and money I currently have. If I plan to have only short time of sightseeing, I would be more up to having a flight, which would shorten the whole travel and allow me to have more free time. But if I will have possibly unlimited or long time for myself in the destination, then taking a bus ride or splitting gas price wouldn’t take precious time from you and your budget will be intact to spend during next days.  
Of course if there’s an option for it, it’s good to take a look at the discount options of buses or cheap flughts before the travel. Twice I used buses to travel to Paris (18-20h of ride), but this time taking under consideration our comfort and the time, R. and I took the flight with AirBerlin – after checking their prices for about a month. 

2. Stwórz listę rzeczy, które chcesz zobaczyć w Paryżu
Proste. Bierzemy kartkę papieru i wypisujemy wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy zobaczyć. Może przypomni nam się ciekawa lokalizacja, którą widzieliśmy w filmie, a może też słyszeliśmy o czymś wartym odwiedzenia. Warto wypisać wszystkie najważniejsze zabytki i miejsca – Wieża Eiffla, Luwr, Montmartre i bazylika Sacre Coeur, Notre Dame i wiele innych. Dobrze jest rzucić okiem na strony internetowe z przewodnikami, Trip Advisor i opcje ,,Must See”. Dzięki temu nic nie wyleci wam z głowy, a jednocześnie będziecie mieli opcje zapasowe na wypadek, gdyby któreś miejsc było zamknięte. Nie bójcie się zapisywać miejsc, które nie są typowymi atrakcjami – jeśli tylko was interesują. Ja dla przykładu uwielbiam nowoczesną dzielnicę La Defense wraz z widokiem na całą Aleję Pól Elizejskich i zapisałam ją w naszej liście. Pamiętajcie, że wycieczka ma sprawiać wam przyjemność – osobiście nigdy nie byłam zainteresowana wejściem na  Łuk Triumfalny, ani zwiedzeniem katedry Notre Dame od środka, zatem nie braliśmy tego pod uwagę. Być może będzie to ciekawe dla innych osób. Jednakże my nie odczuliśmy w związku z tym żadnych negatywnych skutków. Nikt nie żałuje.

2. Make a list of the things that you want to see in Paris
Simple. We take a piece of paper and write down all the things we would like to see. Maybe we will have in mind a good place that we saw in the movie, or maybe we heard about something worth visiting. It’s good to write down all the important monuments and places – Eiffel Tower, Louvre, Montmartre and Sacre Coeur basilica, Notre Dame and more. It’s good to check out websites with guides, Trip Advisor and “Must See” options. Thanks to that you won’t forget a place to see, and you’d have an option just in case if anything will be closed. Don’t be afraid to write down places which are not typical attractions – only if you’re interested in them. For example I really adore the modern La Defense neighborhood with a view to the whole Champs-Elysees, so I wrote it on our list. Remember that a trip must make you happy – personally I’ve never been interested in walking on the top of the Triumphal Arc, nor seeing Notre Dame from the inside, so we didn’t take it under consideration. But maybe it will be interesting for other people. However we didn’t feel any negative consequences because of our choice. Nobody regrets. 

3. Skorzystaj z darmowych atrakcji
Jeśli jesteście studentami, macie ułatwioną sprawę. Jeśli pochodzicie z krajów Unii Europejskiej i macie poniżej 25 lat, wówczas wiele atrakcji stoi przed wami otworem za darmo. Przykładem jest chociażby muzeum Luwr. Nie bójcie się pytać o zniżki. Poza tym warto odwiedzić biuro turystyczne, z którego możecie wziąć darmowe mapki transportu i ciekawych rzeczy do zobaczenia w okolicy. Dzięki temu w krótką chwilę będziecie w stanie zakreślić lokalizacje, które was interesują i zobaczycie na co warto rzucić okiem w miejscu, w którym się znajdujecie. W papierowych przewodnikach często można znaleźć informacje na temat ,free guided tours”, czyli darmowego zwiedzania z przewodnikiem – jeśli was to interesuje wówczas odnajdziecie tam odpowiednie godziny rozpoczęcia.
Wiele paryskich atrakcji to także po prostu zabytki i piękne okolice, które można zwiedzić spacerem po mieście. Spędzacie miło czas, poznajecie miasto od środka i nie wydajecie pieniędzy. 

Każda wyprawa daje wiele możliwości pod warunkiem, że jesteście kreatywni. Urządzenie nie-profesjonalnej sesji zdjęciowej ze znajomymi, rogalik i tania kawa na wynos wypita w pięknym otoczeniu, czy piknik zorganizowany na ławce z widokiem na Wieżę Eiffla – wszystko to na długo zapadnie w waszej pamięci.

3. Use free attractions
 If you’re students you have easy option. If you’re coming from European Union countries and you’re under 25 years old, then many attractions are open for you for free. For example museum Louvre. Don’t be afraid to ask about discounts. Moreover it’s good to visit touristic information where you can get free transportation maps and things to see in the neighborhoods. You will be able to quickly mark localizations that seem to be interesting for you and check what you can find around you. In the paper guides sometimes you can find information about “free guided tours” – and if you’re interested in it as well, you will check the starting hours there.
Many attractions in Paris are connected to monuments and beautiful places, which you can admire by having a stroll in the city. You spend the time nicely, you see the city from the inside and you don’t spend money. All the trips are giving you many possibilities as long as you’re creative. Making un-professional photo session with your friends, having a cheap take-away coffee or croissant in the beautiful area or organizing a mini-picnic on a bench with a view on Eiffel Tower – it’s all going to stay for a long time in your memory.

 
4. Bądź swoim własnym przewodnikiem w Paryżu
Nie lubię zwiedxania z przewodnikiem i nie lubię przestrzegać konkretnego planu czasowego w moich wycieczkach. Po pierwsze, miej ze sobą mapkę miejskiego transportu o którym wspommniałam wcześniej, by używać metra. I mapę miasta by wiedzieć, gdzie idziecie. Zapiszcie sobie najważniejsze zdania po francusku, które pozwolą wam poćwiczyć język, jeśli wcześniej nie mieliście z nim styczności (aplikacje na telefon ze słownikami także mogą okazać się przydatne). I nie bójcie się używać angielskiego gdziekolwiek idziecie. Miałam francuski w szkole przez 6 lat, ale nie używam go, więc siłą rzeczy większość zapomniałam – mogęzamówić jedzenie, czy kupić bilety, ale rozmowa na temat opcji płatności – to już zadanie dla angielskiego. Nie słuchajcie ludzi mówiących, że we Francji nikt nie chce mówić po angielsku. Wbrew pozorom wiele osób jest w stanie odpowiedzieć wam i ich starania też powinny być docenione. 
Nie bójcie się też po prostu spacerować po mieście, a jeśli się zgubicie po prostu zapytajcie o wskazówki po angielsku lub pokażcie na mapie, gdzie musicie się dostać. Możecie w ten sposób także odkryć ciekawe miejsca przypadkowo.
Aby dowiedzieć się co tak właściwie oglądacie w mieście, użyjcie darmowych aplikacji offline do zwiedzania, kupcie papierowe przewodniki przed podróżą, bądź weźcie te darmowe dla turystów. Poznacie miasto we własnym zakresie i skupicie się tylko na tym, co was interesuje. Jeśli odwiedzacie muzeum, możecie także skorzystać z darmowych audio-przewodników w wielu językach, albo po prostu podpiąć się pod jakąś zwiedzającą grupę. Kilka razy zdarzyło mi się przystanąć i posłuchać, gdy słyszałam, że mówią o czymś interesującym. 
 
4. Be your own Paris guide
I don’t like guided tours and I don’t like following the exact time-schedule during my trips. So if you feel like me, you can be your own Paris guide, even if you’ve never been there before. First of all, have a city transportation map that I mentioned before to use metro. Have a map of the city to see where you want to go. Write down few most important French sentences and that will allow you to practice another language a little bit, if you’ve never been learning French before (phone apps with dictionaries may be useful too). Also don’t be afraid to use English whenever you go. I had french for 6 years at school, but I’m never using it so I basically forgot most of the things. I can order food or buy tickets, but having a conversation about possible payment options – that’s a case for English. Don’t listen to people saying that in France nobody wants to speak English. There are many people able to answer you and their efforts should be appreciated too. 
Don’t be afraid to just walk in the city, and if you will get lost, simply ask for the directions in English or just by showing on a map where you need to go. You can discover nice places by accident. 
To get to know exactly what you’re looking at in the city, try to use free offline sightseeing apps, buy paper guides before or use the free ones available in the tourist offices. You will get to know the city by yourself and you will focus only on the things that are interesting for you. If you’re visiting museum, you can also use a free audio-guide available in many languages or simply join the tours that you spot while walking around. Few times it happened to me to just stop by the group, because I heard that they are talking about something interesting. 

5. Korzystaj z paryskiej komunikacji miejskiej i spaceruj
 W zależności od potrzeb mozecie wykupić bilety jedno-przejazdowe na metro, lub zaopatrzyć się w karnety dzienne, weekendowe lub dłuższe. Większość zabytków jesteście w stanie odkryć w mieście przez spacer z jednego punktu do drugiego. Odrazam używania taksówek. Warto jednak sprawdzić przed wyjściem do miasta, jak powrócić do hostelu/hotelu i kiedy odjeżdża ostatni autobus miejski, czy metro. Bilety w metrze można kupić za pomocą automatów, zaś bilety w autobusach miejskich można kupić u kierowcy. 
 Jeśli planujecie zobaczyć atrakcje poza miastem jak Wersal czy Disneyland, wówczas musicie zapłacić odrobinę więcej za autobus, czy kolejkę miejską (ta z centrum do Disneylandu kosztuje ok.7 EUR w jedną stronę). 
 
 5. Use public transportation in Paris and walk
Depending on your needs you can buy tickets for single ride in metro, weekend tickets or longer. Most of the monuments you’re able to see within a walk from one place to another. I don’t recommend using taxis. However it’s good to check before you go out, how to get back to your hostel/hotel and when’s the last metro or bus dearting. You can buy tickets for metro in the machines and bus tickets from the driver. 
If you plan to see any attractions outside the city like Versailles or Disneyland, then you need to spend little bit more for the bus or city-train (the one from city centre to Disneyland costs around 7EUR one way).   

 
6. Pozwól sobie na małe przyjemności
Jaki byłby sens podróży, jeśli mielibyśmy wszystkiego sobie odmawiać w imię niskiego budżetu? Zawsze miejcie ze sobą zapasową część funduszy na wypadek chęci z korzystania z czegoś, co nie było zaplanowane. Jeśli macie ochotę na kilka francuskich macarons, żałowalibyście gdybyście ich nie wzięli. Jeśli kusi was kawa z widokiem na Notre Dame, czemu nie? W gruncie rzeczy są to małe przyjemności, które sprawią, że wasza wycieczka kojarzyć się będzie z pozytywnymi wspomnieniami a takie chwile staną się wyjątkowe. Pamiętajcie, że zazwyczaj gdy już udajemy się w jakieś miejsce, nie wracamy do niego zbyt szybko – mając to na uwadze lepiej wykorzystać nadarzające się okazje.
 
6. Allow yourself having little pleasures
What would be the point of travelling if we would have to refuse ourself everything in the name of keeping low budget? Always keep an emergency part of budget in case of having a need for something that wasn’t planned. If you feel like having few French macarons, you’d regret not taking them. If a coffe with a view on Notre Dame is tempting for you, why not? All in all, small things and small pleasures are just great moments which would make your trip positively unforgettable. Remember that if we go to a certain place, usually we don’t come back too soon – so keep it in mind and use your opportunities.

7. Nie trzymaj się planu za wszelką cenę – bądź elastycznym podróżnikiem
I to jest najważniejsza z rad. Bądźcie elastyczni. Przewidujcie, że niektóre atrakcje poprzez święta narodowe mogą być zamknięte, a deszcz może pokrzyżować wam plany pięknych spacerów w letniej sukience. Zawsze miejcie ze sobą parasolkę i plan B – czyli na przykład zwiedzanie muzeów, czy miejsc, w których nie musicie martwić się o deszcz na zewnątrz. Najlepszych chwil i tak nie przewidzicie i może zdarzyć się tak, że słynna Wieża Eiffla nie zrobi na was takiego wrażenia jak most z kłódkami zakochanych, czy nawet zwykły, miejski park. To wy tworzycie wasze wspomnienia i nie dajcie przeciwnościom siły, by zostały zniszczone. A przede wszystkim nie spieszcie się, nie poganiajcie. Jeśli obcierają was buty, usiądźcie i odpocznijcie. Jeszcze żaden z zabytków nikomu nie uciekł. Jeśli coś wypadnie wam z listy – trudno! Będzie to powód, by wrócić tam kolejnym razem. 

7. Don’t follow a plan at all costs – be an elastic traveller
And that’s the most important of my tips. Be elastic. Predict that some attractions due to national holidays may be closed and the rain may ruin your plans of having beautiful walks in the summer dress. Always have umbrella with you and a plan B – for example seeing museums and places where you don’t need to worry about the rain outside. You can’t plan best moments in life, and it may happen that even Eiffel Tower won’t make such a great impression on you as the bridge with love locks or even ordinary city park. You are responsible for creating your memories and don’t let them be ruined by adversities. Most of all, don’t get yourself in a hurry, don’t rush anyone. If your feet are hurting because of the shoes, just sit and rest. None of the momunemts ever ran away from tourists. If something will be crossed out of your lists – doesn’t matter! It will be a reason to come back there again. 

Widoki z Wieży Eiffla wieczorem. Wyglądało to niesamowicie. /

Views from the Eiffel Tower during the evening. It looked incredible.

A to nasza 3-osobowa ekipa podróżników! /

And that’s our 3-person team of travellers!

R. wyszedł z pomysłem spontanicznego przejechania się na pięknej karuzeli z widokiem na wieżę. To była najlepsza opcja i znów poczuliśmy się jak dzieci.

R. came up with idea of having a spontaneous ride with this beautiful carousel and enjoy the view. It was the best idea ever and we felt like kids again.

W jaki sposób wy podróżujecie? /
What’s your way of travelling?