Kraków, Kraków… Mówią o nim jako jednym z najpiękniejszych polskich miast. Mówią o nim, jako o kultowym, wyjątkowym, klimatycznym z unikalną historią. Ja odwiedziłam Kraków po raz pierwszy w czasie naszej tygodniowej podróży po Polsce. 
Zawsze przed wizytą w każdym nowym miejscu staram się czegoś o nim dowiedzieć, zatem nastroiłam się pozytywnie, słysząc o nim tyle dobrego. A jak było naprawdę? Miałam mieszane uczucia. Wiem, że moim znajomym spodobało się, a zwłaszcza aspekt historyczny. Jednak ja czułam lekki zawód. Wyobrażałam sobie rzeczywiście magiczne miejsce, piękne uliczki i klimat jak z dawnych filmów. Nie urzekł mnie jednak tak, jak myślałam że będzie. 

*English: Kraków, Kraków… They call it one of the most beautiful cities in Poland. They say it’s a cult city, unique, climatic with unusual history. I have visited Kraków for the first time during our week-lasting travel in Poland.
Everytime before I visit a new place, I’m trying to find out something about it, so I have always good expectations, hearing so many good things about this place. How was it? I had mixed feelings. I knew that my friends liked it, especially the historical aspect. But I was a little disappointed. I was hoping to see a magical place, beautiful streets and atmospere like in the old movies. I was not overwhelmed as I thought I would be.

 Niestety pomimo tego, że Kraków jest chwalony – jest także jednym z najbrudniejszych miast w Polsce. Unoszący się nad nim smog, zanieczyszczenia, złe położenie geoggraficzne i równie złe ulokowanie budynków wcale w tym nie pomaga. 

Unfortunately except of the fact that Kraków is openly praised – it’s also one of the dirtiest cities in Poland. Smoge above it, pollution, bad geographical localization and also bad locations of the buildings are not helping with it.

 Kraków jest bardzo turystyczny. Bardzo. Sam główny rynek roił się od sprzedawców wszelkiej maści dziwnych pamiątek, koni, grajków, tłumów i wszystkiego, co potraficie sobie wyobrazić. Czy to źle? Wybierając się do Krakowa nie powinnam narzekać na turystów, jednak zdecydowanie staram się unikać tego typu przesadnie przeludnionych miejsc, ponieważ odbierają cały urok zwiedzaniu (i zdjęciom 🙂 ). 

Kraków is very touristy. Very. The main square itself was full of sellers of all those weird souvenirs, horses, musicians, crowds and everything else you can possibly imagine. Is it bad? Well I shouldn’t complain about the crowds when I’m going to Kraków, however usually I’m trying to avoid those overly touristic places, because in my opinion they take all the charm from sightseeing (and from the pictures. 🙂 ).

 Droga powrotna dłużyła się w autobusie, jednak nie był to jeszcze koniec naszej podróży. Nadal mieliśmy przed sobą powrót do Wrocławia, Szczecin, Międzyzdroje, a potem… Austrię!
Dzięki dostępowi do internetu w autobusie każdy mógł zameldować się w domu, że żyjemy, czy też popracować nad segregacją wydatków (
http://finka.pl/) co w przypadku tak długich podróży wcale nie jest zbyt łatwe. 

A way back was long in the bus, but it wasn’t the end of our travel. We still had in mind our comeback to Wrocław, Szczecin, Międzyzdroje, and then… Austria!
Thanks to the internet access in the bus, we all could send few words to our families and assure them that we’re alive, or rethink our money spending – which doesn’t seem so easy during those long journeys.

 Nasza ekipa malała z każdą kolejną podróżą. /
Our crew started to get smaller and smaller with every journey.

Byliście kiedyś w Krakowie? Co najbardziej lubicie tam odwiedzać? /
If you’ve ever been in Kraków, what was your favorite place there?