Myślałam o Paryżu od początku zimy. I nie mogłabym być szczęśliwsza, gdy udało nam się włączyć to piękne miasto w nasz plan podróży. Ponieważ jest w nim coś, co sprawia że ludzie wciąż marzą o powrocie w to miejsce. I to prawda, że jest w nim trochę ukrytej magii, która tylko czeka na odrycie. Jednym z naszych pierszych miejsc było zatem Montmartre, gdzie udaliśmy się zaraz po zobaczeniu słynnego Moulin Rouge. Szybki rzut okiem na menu i ceny był dla nas wystarczający by powiedzieć ,,Cóż, może kiedyś!”. Zdecydowanie wizyta nie była tym razem w naszych planach.

Zamiast rozglądać się za atrakcjami z poza naszego budżetu, zawędrowaliśmy w górę wzgórza by zobaczyć piękną, biała bazylikę Sacre Coeur. Co zabawne sama bazylika w środku nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak widok na miasto, który się stamtąd rozpościerał. Mieliśmy szczęście moc podziwiać go w tak słoneczny dzień i porobić ciekawe zdjęcia.

*English: I was thinking about Paris since winter started. And I couldn’t be happier when we suceeded with our trip. Because there’s something about this city that makes people dream about coming there again and again. And that’s true that there’s some magic hidden in all those places waiting for us to discover it. One of the first places on our list was Montmartre, where we headed just after seeing famous Moulin Rouge. A quick glimpse on the menu and prices was enough for us to say: “Well, maybe someday!”. Definitely visit there wasn’t included in our plans this time. 
        Instead of taking a look at the attractions out of our budget, we walked up the hill to see a beautiful, white basilica Sacre Coeur. What’s interesting, the basilica from the inside didn’t make such a great impression on me, as the view on the city from the hill did. We were lucky to admire it in a sunny day and make some fun pictures.

Brakowało tylko francuskich wąsów. Zajęłam się tym.
*Only french moustache was missing. I handled that.

 Jedną z najlepszych rzeczy w przypadku Montmartre jest to, że można tam znaleźć artystów wszelkiej maści, występujących, rysujących i malujących. Cały plac wypełniony jest talentami i niesamowicie jest rzucić na to okiem. Niektóre prace bardzo inspirujące.
A żeby mieć małą, artystzczna pamiątkę, R. i ja kupiliśmy wydruki rysunków. On wybrał czarno-białe a ja do swojego pokoju zdecydowałam się na Paryż deszczowym wieczorem.

*English: One of the best things about Montmartre is that you can find there artists of all kinds, performing, drawing and painting. The whole small square is just full of talents and it’s amazing to take a look at them. Some of them were really inspiring. 
To have a small, artistic souvenirs, R. and I bought beautiful prints of drawings. He had chosen black and white and for my room I decided myself for Paris during the rainy evening.

 I popularna rzecz we Francji. Frytki mule.
And apparently a thing in France. Moules Frites.

 Montmartre oferuje także różnorodność pięknych, przytulnych kafejek i słynnych łakoci – Macarons.

*Montmartre also offers a variety of beautiful, cozy coffee places and famous sweet Macarons.

 Po wielu croissantach dobrze było zdecydować się na nasze długie spacery po mieście. A jaki jest wasz ulubiony francuski smakołyk?

After many croissants it was good to have our long, city walks. What’s your favoite french snack?